Định hướng ưu tiên phát triển nguồn lực của ngành BHXH

ngày 04/12/2017

Tại hội nghị Đối tác phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất và tham vấn ý kiến các đối tác quốc tế định hướng ưu tiên vận động nguồn hỗ trợ phát triển giai đoạn 2018 - 2020.

Tại hội nghị Đối tác phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất và tham vấn ý kiến các đối tác quốc tế định hướng ưu tiên vận động nguồn hỗ trợ phát triển giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 30/11, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên đơn vị này tổ chức gặp gỡ, tham vấn ý kiến của các nhà tài trợ quốc tế về mục tiêu, định hướng phát triển, cũng như tìm hiểu khả năng hợp tác, hỗ trợ phát triển của các đối tác quốc tế.

Hiện Việt Nam đã có gần 80 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt hơn 85% dân số. Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội, với các thách thức là số lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, quy trình thủ tục hành chính chưa thống nhất, thiếu đồng bộ.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất và tham vấn ý kiến các đối tác quốc tế định hướng ưu tiên vận động nguồn hỗ trợ phát triển giai đoạn 2018 – 2020 với mong muốn xây dựng và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

(Theo Baohiemxahoi.edu.vn)