3 cách xem điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2015

ngày 20/07/2015

Để đảm bảo phù hợp với nội dung đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và tạo thuận lợi cho thí sinh nhận kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công bố kết quả thi theo 3 phương thức.
 
Thứ nhất: Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi
Thí sinh sẽ có nhiều cách để xem điểm thi THPT quốc gia 2015

Thứ hai: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn

Thứ ba: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong tuần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi cho các thí sinh.

Sau khi nhận kết quả thi, bắt đầu từ ngày 1/8, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo nguyện vọng.

Nguồn VTC News