Thanh Hóa: Cách chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên

ngày 12/08/2017

 Thông tin từ Huyện ủy Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ huyện đã thống nhất, thông qua quyết định kỷ luật cách chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên đối với ông Trịnh Văn Giản vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng theo đơn tố cáo của công dân.

Thanh Hóa: Cách chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên

Trước đó, nhận được đơn thư phản ánh của công dân, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc đã cho tiến hành thanh tra và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên Trịnh Văn Giản.

Theo kết quả kiểm tra, trong 2 năm 2013-2014, UBND xã không nộp kho bạc Nhà nước với số tiền 270,827 triệu đồng. Báo cáo sai các khoản thu trong 3 năm số tiền 692,482 triệu đồng và báo cáo quyết toán thu sai lệch giữa trình HĐND xã và Phòng Tài chính kế hoạch huyện các năm 2013, 2014 và lũy kế tới 31/12/2015 chênh lệch số tiền 440,432 triệu đồng là nhằm giấu các khoản thu thực tế của địa phương để từ đó UBND xã chi mà không qua kiểm soát của Kho bạc Nhà nước trong 2 năm là 160,553 triệu đồng. Cho các cá nhân ứng, vay trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND xã Vĩnh Yên không thực hiện ghi thu, chi qua Kho bạc Nhà nước số tiền 45,192 triệu đồng việc thu, quản lý lệ phí chứng thực. Từ năm 2013 - 2015, xã đã vận động các loại quỹ công chuyên dùng với số tiền 199,663 triệu đồng không mở tài khoản riêng tại Kho bạc mà hạch toán chung vào sổ quỹ tiền mặt là trái quy định. UBND xã không nộp Kho bạc Nhà nước, không báo cáo thu ngân sách xã trình HĐND xã phê duyệt 108,254 triệu đồng năm 2013 và các năm tiếp theo khoản thu đóng góp của nhân dân để xây dựng giao thông nội đồng của 2 thôn Yên Tôn Thượng, Thọ Đồn.

Ngoài ra, UBND xã Vĩnh Yên không thu 21 triệu đồng tiền đóng góp cấp đất xen cư của các hộ vào ngân sách xã mà trừ ngang vào khoản tạm ứng của địa chính xã Lê Huy Đoàn để lập quy hoạch là sai.

Năm 2013, Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Giản “mạnh dạn” trực tiếp ký cho ông Trịnh Văn Biền (nguyên Trưởng công an xã) vay 50 triệu đồng để giải quyết việc gia đình. Cho ông Phạm Xuân Đức ứng trả tiền thiết kế mặt bằng 5 triệu đồng; ông Đoàn Văn Toàn ứng 7,8 triệu đồng tu sửa đường giao thông; ông Vũ Xuân Phú ứng xây dựng công trình (2 lần) 205 triệu đồng hết năm tài chính không thu hồi tiền vay, tạm ứng là vi phạm nghiêm trọng Luật Ngân sách Nhà nước. Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Giản còn trực tiếp ký chi sai tiền hội nghị; cấp tiền hỗ trợ học viên tham gia lớp tin học; duyệt chi 4 chứng từ cấp kinh phí cho đảng viên sai quy định; ký mua sắm máy tính bảng IPAD trị giá 14,5 triệu đồng trang bị cho Chủ tịch UBND xã sai đối tượng…

Kiểm tra việc xây dựng đường giao thông trước UBND xã đã ký nghiệm thu tăng khối lượng, nghiệm thu khống 1 số hạng mục công trình, quá trình giám sát kém, hồ sơ quản lý chất lượng thiếu. Công trình tu sửa Trường Tiểu học Vĩnh Yên khai tăng giá trị thanh toán cho nhà thầu, thi công sai thiết kế nẹp thép chống bão; nghiệm thu sai khối lượng phần kéo rải dây tiếp địa dưới đất và chôn cọc tiếp địa dưới đất khi chưa thi công đã nghiệm thu và quyết toán công trình chậm.

Trước đó, ông Trịnh Văn Giản, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 kỷ luật cảnh cáo ghi vào hồ sơ vì để xảy ra nhiều sai phạm. Ông Phạm Văn Thắng, kế toán ngân sách xã chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện không đúng quy định… Sau khi có kết luận thanh tra và hình thức xử lý, người dân lại tiếp tục có đơn tố cáo các nội dung mới.

Trước những sai phạm này, ngày 31/11/2016, Báo Thanh tra có bài “Vĩnh Yên (Thanh Hóa): Sai phạm nghiêm trọng, Chủ tịch xã bị cảnh cáo có thỏa đáng", nội dung phản ánh nhiều sai phạm ở xã Vĩnh Yên dưới thời kỳ ông Trịnh Văn Giản làm Chủ tịch UBND xã.

Nguồn GDTĐ