Bắc Giang: tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

ngày 08/12/2017

- Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản  lưu ý về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Bắc Giang: tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Trong đó yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân; giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, Tổng phụ trách Đội, công tác Đoàn, chủ nhiệm lớp.

Cùng với đó, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân;

Tích hợp trong các môn học liên quan; các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi.

Nguồn GDTĐ