Giảm nhân sự, BIDV tăng vọt lợi nhuận

ngày 18/11/2014

Quý 3, BIDV gây chú ý khi giảm mạnh nhân viên và lợi nhuận tăng hơn 40%.

Mức lương trong mơ


Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng. BIDV gây chú ý khi mạnh tay sa thải nhân viên và lợi nhuận tăng hơn 40%.

Cụ thể, tại thời điểm 30/9, BIDV có 18.006, giảm 233 người so với cuối quý 2. Như vậy, trong khi nhiều ngân hàng như Vietcombank, Sacombank, VPbank mạnh tay tuyển dụng, BIDV lại cắt giảm nhân sự với số lượng lớn.

Cắt giảm nhân sự nhưng quỹ lương tại BIDV lại tăng đáng kể. Chi phí lương và phụ cấp quý 3 đạt 2.907,17 tỷ đồng, tăng 851,64 tỷ đồng, tương ứng 42,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, mỗi nhân viên BIDV nhận 161,46 triệu đồng/người/9 tháng, tương ứng 17,97 triệu đồng/người/tháng.

bidv
Nhân viên BIDV nhận được mức lương cao


BIDV tiếp tục nằm trong Top các ngân hàng trả lương cao nhất Việt Nam. Không chỉ nhân viên ngân hàng, người lao động trong các công ty con của BIDV cũng nhận được chế độ đãi ngộ tốt khi nhận mức lương trong mơ.

Cuối quý 3, toàn hệ thống BIDV có 18.928 người. Lương và phụ cấp quý 3 của ngân hàng và các công ty con là 3.016,43 tỷ đồng, tăng 839,22 tỷ đồng, tương ứng 38,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, mỗi nhân viên BIDV được trả 159,39 triệu đồng/người/9 tháng, tương ứng 17,71 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, nhân viên ngân hàng vẫn có thu nhập cao hơn nhân viên trong công ty con.

Lợi nhuận tăng vọt

Trong kỳ, lợi nhuận của BIDV tăng vọt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý 3 của BIDV đạt 1.585,87 tỷ đồng, tăng 447,36 tỷ đồng, tương ứng 39,29% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 3.505,71 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, tất cả cả chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều tăng trưởng đáng kể khiến lợi nhuận BIDV tăng vọt. Trong đó, thu nhập lãi thuần có mức tăng tuyệt đối cao nhất. Thu nhập lãi thuần đạt 3.559,29 tỷ đồng, tăng 297,81 tỷ đồng, tương ứng 9% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 11.190,18 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ mang lại khoản lãi 644,5 tỷ đồng, tăng 76,82 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 78,46 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng khởi sắc khi tăng 62,58 tỷ đồng lên 156,02 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động khác tại BIDV đạt 326,14 tỷ đồng, tăng 135,24 tỷ đồng, tương ứng 70,84%.

Mua bán chứng khoán đầu tư là chỉ tiêu duy nhất sụt giảm. Chỉ tiêu này chỉ đạt 21,35 tỷ đồng, giảm 22,48 tỷ đồng, tương ứng 51,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3, các loại chi phí lớn tại BIDV có diễn biến trái chiều. Chi hoạt động quý 3 đạt 1.883,56 tỷ đồng, tăng 471,15 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 6.510,83 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 356,89 tỷ đồng lên 3.914,06 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn tăng

Trong quý 3, BIDV vẫn đẩy mạnh cho vay. Theo báo cáo hợp nhất, đến 30/9 tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 5,47% với tổng dư nợ cho vay khách hàng 412.433,58 tỷ đồng. Huy động vốn đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 17,9%.

Quý 3, BIDV giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dù nợ xấu vẫn đang tăng. Nợ xấu của BIDV tăng 7,3% trong 9 tháng với tổng nợ xấu là 7.961 tỷ đồng, chiếm 1,93% trên tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 5.371,35 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9m tổng tài sản của toàn hệ thống BIDV đạt 598.942,48 tỷ đồng, tăng 50.555,91 tỷ đồng, tương ứng 9,22% so với cuối năm 2013.

Theo VTC News

{fcomment}