Lợi ích của hóa đơn điện tử đối với cơ quan thuế và doanh nghiệp

ngày 21/12/2017

Dù ở hình thức nào, hóa đơn điện tử cũng đang chứng minh được các điểm ưu việt so với hóa đơn giấy.

Được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay, hóa đơn điện tử được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử không chỉ nhanh gọn, tiện ích, tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đắc lực trong công tác quản lý, sử dụng hóa đơn và quản trị công ty. 

Hiện nay, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp hầu hết các doanh nghiệp đã ít nhiều biết đến hóa đơn điện tử. Dù ở hình thức nào, hóa đơn điện tử cũng đang chứng minh được các điểm ưu việt so với hóa đơn giấy.

(Theo Einvoice.vn)