Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh từ tháng 1/2018

ngày 19/12/2017

Theo tư vấn của BHXH TP Hà Nội, một số nhóm đối tượng lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng  từ ngày 1.1.2018.

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP vừa được ban hành, lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi từ ngày 1.1.2018. Theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh lên các mức từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng.

Theo quy định mới về bảo hiểm xã hội (BHXH), mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng sẽ có thay đổi từ 1.1.2018.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1.1.2018 như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 đến 230.000 đồng/tháng.

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được áp dụng từ 1.1.2018. Ảnh: NLĐ.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Theo tư vấn của BHXH TP Hà Nội, các nhóm đối tượng sau đây sẽ được tăng lương từ ngày 1.1.2018.

Một là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Hai là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018 nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

Cũng từ 1.1.2018 một số quy định mới về BHXH sẽ có hiệu lực. Ảnh NLĐ.

Đồng thời, cũng từ thời điểm 1.1.2018 một số quy định mới về BHXH cũng sẽ có hiệu lực. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng có những thay đổi nhất định.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương tháng đóng BHXH mức thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp qua đào tạo cộng thêm 7%, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại cộng tiếp thêm 5%, hoặc làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại thì cộng tiếp thêm 7%.

Theo cơ quan BHXH TP Hà Nội, có thể lấy ví dụ về mức lương tối thiểu vùng I khu vực Hà Nội để tính toán như sau:

Lương tối thiểu vùng I khu vực Hà Nội theo quy định mới từ tháng 1.2018 là 3.980.000 đồng.

Mức lương tháng đóng cho lao động qua đào tạo không được thấp hơn 3.980.000đ * 107% = 4.258.600 đồng.

Đối với lao động đã qua đào tạo và làm công việc nặng nhọc, độc hại thì cộng thêm 5%, mức lương tháng tối thiểu là: 3.980.000đ *112% = 4.457.600 đồng.

Đối với lao động đã qua đào tạo và làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì cộng thêm 7%, mức lương tháng tối thiểu là: 3.980.000đ *114% = 4.537.200 đồng.

(Theo Baohiemxahoi.edu.vn)