Phổ điểm thí sinh tham dự tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

ngày 27/07/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm của các thí sinh tại cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển đại học, cao đẳng 2015.
 
Tổng hợp kết quả thi THPT quốc gia 2015
Phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015
 
phổ điểm xét tuyển đại học, cao đẳng
 Phổ điểm môn văn kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Ngữ văn của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Lịch sử kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Toán của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015

Phổ điểm môn Toán kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Địa lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Hóa học kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Hóa học của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Lịch sử kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Lịch sử của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Sinh học của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Tiếng Anh của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015


Nguồn VTC News