Thiếu Lâm hài: Bài tập Yoga nhớ đời

ngày 24/10/2014

Tập Yoga rất tốt nhưng nếu quá độ hoặc sai cách sẽ dẫn tới hậu quả... phì cười!

Thiếu Lâm hài: Bài tập Yoga nhớ đời - 1

Thiếu Lâm hài: Bài tập Yoga nhớ đời - 2

Thiếu Lâm hài: Bài tập Yoga nhớ đời - 3

Thiếu Lâm hài: Bài tập Yoga nhớ đời - 4

Theo 24h

{fcomment}