Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

ngày 04/04/2015

Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động dịch vụ taxi Uber tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Uber hoạt động tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30.8.2014.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của Uber; trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các Bộ, cơ quan: Tài chính (quản lý về nghĩa vụ thuế, tài chính), Công Thương (quản lý về thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quản lý về thanh toán quốc tế) và UBND TP. Hồ Chí Minh (quản lý về cấp giấy chứng nhận đầu tư) nhằm tạo điều kiện cho Uber hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh...

Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber - 1
Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động dịch vụ taxi Uber tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Bản thông báo ý kiến của Thủ tướng do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 2.4 cho biết, Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải nêu trên; đồng thời, yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.
Đối với kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh biết.
Trước đó, từ cuối năm 2014, đầu 2015, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh nhiều về hoạt động của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber). Hiện nay, dịch vụ này vẫn đang hoạt động, chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.
Tháng 12.2014, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM xem xét, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP.HCM về việc xem xét, cân nhắc thời điểm cho phép dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn 24h